top of page

Условия за ползване

Достъпвайки уеб-сайта friahome.eu, собственост на ФРИА ХОУМ ЕООД, Вие се съгласявате с условията и правилата за ползването му, изложени по-долу.

Съдържание на сайта

      Съдържанието на сайта friahome.eu е защитено от авторско право и сродните му права. Тази защита касае всички текстове, изображения, видео и звукови файлове, печатни и всякакъв друг тип материали, които са достъпни на страниците.

 

      Копирането, разпространението или съхраняването на каквато и да е част или на цялото съдържание на уебсайта, без предварителното писмено съгласие на ФРИА ХОУМ ЕООД, е абсолютно забранено, освен в случаите, когато тези действия не противоречат на настоящите Условия за ползване.

Препратки и линкове

      Уебсайтът friahome.eu може да съдържа препратки и линкове към външни сайтове и информационни източници, които са поддържани, създадени и управлявани от трети страни.

      В тези случаи ФРИА ХОУМ ЕООД не носи отговорност за недостоверността или коректността на информацията, публикувана на техните страници.

Payment Methods

Неправомерно използване

      Когато ползвате уебсайта friahome.eu, собственост на ФРИГ ЕООД, Вие се съгласявате да не използвате по неправомерен начин информацията като копирате, подменяте или разпространявате публикуваната информация с цел да увредите търговските или други права на ФРИA ХОУМ ЕООД, нито да променяте предоставената информация с цел лична или нечия друга изгода.

      Цялата продуктова информация, снимки, чертежи, спецификации и др. са обект на търговското и авторско право. Тяхното свободно ползване трябва да бъде разрешено само с изрично писмено съгласие от страна на ФРИА ХОУМ ЕООД.         Всяко неправомерно ползване ще бъде считано за незаконно и ще бъде преследвано по установения от българското законодателство съдебен ред.

Лични данни

       Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас. Цели:

  • установяване на самоличността Ви;

  • управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договор;

  • изготвяне на предложение за сключване на договор;

  • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;

  • за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните услуги;

  • запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.

  • уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас;

  • анализ на клиентската история;

  • установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;

ФРИА ХОУМ ЕООД си запазва правото да променя настоящите Условия за ползване, когато намери за необходимо, без предварително уведомление. За да бъдете информирани за евентуални промени, моля посещавайте рубриката “Условия за ползване” регулярно, тъй като всички промени влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебсайта friahome.eu

bottom of page